Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt nam tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Nhân đạo - Phát triển”. Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành, địa phương trong tỉnh; 186 đại biểu ưu tú tiêu biểu đại diện cho các tình nguyện viên, thanh thiếu niên trong tỉnh

 

 

Đ/c Lê Thành Đô - Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh và Ban Chấp hành Hội CTĐ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua (2017 - 2022), được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, các tổ chức kinh tế, xã hội, các tổ chức Quốc tế; sự nỗ lực của các cấp Hội trong tỉnh, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Nổi bật là: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội CTĐ tỉnh Điện Biên lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được triển khai nghiêm túc, toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu so với Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra, công tác tuyên truyền được chú trọng; công tác đối ngoại và vận động nguồn lực có bước phát triển; chỉ đạo tiếp tục được đổi mới, hoạt động của Hội đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động của Hội đạt kết quả cao như: “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Ngân hàng bò - Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Hiến máu tình nguyện”, “Khám chữa bệnh nhân đạo”... Các phong trào, hoạt động nhân đạo từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, có sự tham gia ngày càng đông đảo của các tổ chức, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, trợ giúp nhiều người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội các cấp ngày càng được củng cố, công tác hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên CTĐ có chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ Hội có sự trưởng thành, ngày càng chuyên nghiệp. Các cấp hội đã chủ động xây dựng nhiều mô hình mới, thiết thực, hiệu quả có tác dụng định hướng và nhân rộng trong thời gian tới. Vận động nhân đạo ngày càng chuyên nghiệp, vai trò, vị thế của tổ chức Hội CTĐ các cấp ngày càng nâng cao, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, tổng giá trị hoạt động của Hội đạt trên 96 tỷ đồng (tăng 43,3% so với nhiệm kỳ trước), trợ giúp 295.839 lượt người.

Đại hội đề ra mục tiêu nhiệm kỳ 2022 - 2027 là Hội CTĐ tỉnh chủ động tham gia hoạt động nhân đạo với mục tiêu tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Xây dựng các cấp Hội CTĐ tỉnh Điện Biên phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, khẳng định giữ vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo. Tích cực tham mưu, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác CTĐ. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp Hội, nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác vận động nguồn lực cho hoạt động nhân đạo. Tăng cường phối hợp có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội CTĐ của tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp Hội CTĐ tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giá trị của nhân đạo và về hoạt động của Hội CTĐ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức hơn nữa của các tổ chức Hội, các hội viên Hội CTĐ, của xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo. Qua đó, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, các hoạt động hỗ trợ phù hợp, có ý nghĩa thiết thực. Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; phát huy tích cực giá trị truyền thống nhân ái của dân tộc, từ đó có các nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phù hợp, đạt hiệu quả. Các cấp hội CTĐ tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác của Hội CTĐ để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam”; Chủ động đề xuất những biện pháp thực hiện phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo; phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Hội CTĐ trong công tác xã hội, nhân đạo. Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược “Phát triển Hội CTĐ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trọng tâm là củng cố và phát triển mạnh mẽ hệ thống tổ chức Hội, nâng cao khả năng thích ứng và năng lực vận động nhân đạo của các cấp Hội, nhất là ở cơ sở. Tăng cường đổi mới hoạt động Hội theo hướng sâu sát cơ sở, dựa vào cộng đồng để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng; kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình hiệu quả trong hoạt động nhân đạo. Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ Hội các cấp…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 23 đồng chí, sau Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội CTĐ Việt Nam tỉnh Điện Biên khóa VII bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Lò Văn Đức - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa VI tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh khóa VII. Đại hội đã suy tôn đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch danh dự Hội CTĐ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại Đại hội, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Hội CTĐ tỉnh 400 suất quà, trị giá 270 triệu đồng; Công ty TNHH Kim Lâm tặng 1 điểm trường trị giá 360 triệu đồng. Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác ủng hộ từ thiện, nhân đạo; tuyên truyền vận động nguồn lực cho phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022; Hội CTĐ tỉnh tặng Giấy khen cho 34 tập thể, cá nhân đạt được nhiều thành tích trong công tác Hội và đồng hành cùng các chương trình hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội đại biểu Hội CTĐ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Toàn cảnh Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đ/c Mùa A Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đ/c Bùi Thị Hòa - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác ủng hộ từ thiện, nhân đạo cho phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền vận động nguồn lực cho phong trào CTĐ nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội CTĐ tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Hội.

Hội CTĐ tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng các chương trình hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 138.049
   Online: 16