Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 03 tháng 11 năm 2020, Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Trung ương Hội đã xây dựng Kế hoạch số: 242/KH-TƯHCTĐ, ngày 06 tháng 10 năm 2020, về việc tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hướng dẫn số: 66/HD- TƯHCTĐ ngày 23/3/2021 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn chuẩn bị tổ chức đại hội các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại tỉnh Điện Biên, Tỉnh ủy Điện Biên ban hành Chỉ thị số: 04-CT/TU ngày 21 tháng 12 năm 2020, chỉ thị về lãnh đạo đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số: 343/KH-CTĐĐB ngày 10/11/2020 của Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, về Tổ chức Đại Hội Chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Hướng dẫn số: 94/HD-CTĐĐB ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, Hướng dẫn Quy trình nguyên tắc và một số quy định trong việc tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp. Bên cạnh đó Hội Chữ thập đỏ cũng ra quyết định số: 34/QĐ-CTĐĐB ngày 20/01/2021 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; và Quyết định: 35/QĐ-CTĐĐB ngày 20/01/2021 Quyết định về việc thành lập các tiểu ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tiếp theo các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy 10/10 huyện, thị xã thành phố đã có chỉ thị, thông tri chỉ đạo Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn. 06/10 Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị xã thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, Hội Chữ thập đỏ cơ sở tiến tới đại hội đại biểu huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi ban hành các văn bản chỉ đạo Ngày 01/4/2021 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã triệu tập cuộc họp gồm các đồng chí chuyên trách Hội Chữ thập đỏ các huyện, viên chức Hội Chữ thập đỏ tỉnh để thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại Hội ở cấp xã, cấp huyện. Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận về chương trình Đại hội, trang trí khánh tiết, về nhân sự Đại hội, lựa chọn Đại hội điểm cấp huyện, quy trình duyệt Đại hội tại cấp huyện.

Để nắm bắt tình hình tổ chức Đại hội cấp cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đại hội chữ thập đỏ ở cấp cơ sở, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có chuyến công tác làm việc với Hội Chữ thập đỏ huyện Mường Nhé vào cuối tháng 4/2021, về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Đại hội Điểm.

Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có tỉnh Điện Biên, ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở ở một số huyện. Thực hiện Công văn số: 309/TƯHCTĐ-TC của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về việc tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ các cấp trong tình hình dịch bệnh COVID-19; Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp xã, cấp huyện theo đúng trình tự, đảm bảo kế hoạch đã đề ra, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo Đại Hội được an toàn thành công. Kết hợp hoạt động tuyên truyền với các hoạt động trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Đến ngày 25/6/2021 toàn tỉnh đã có 6/129 xã tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ, 3/80 xã loại II đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành; Theo Chỉ thị, Thông tri chỉ đạo Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn Đại Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở hoàn thành trong quý III và quý IV năm 2021; Đối với một số huyện, thị xã, thành phố đã bổ sung, kiện toàn Ban chấp hành trước Đại hội Chữ thập đỏ cấp huyện./.

Lan Anh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 147.834
   Online: 8