Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 2774/KH-UBND ngày 23/09/2020 của UBND tỉnh Điện Biên về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; trên cơ sở chỉ đạo của Sở Tư pháp tại Kế hoạch số 1181/KH-STP ngày 01/10/2020 về Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; Kế hoạch số 1282/KH-STP ngày 16/10/2020 về Tổ chức đợt tuyên truyền pháp luật lưu động về phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống mua bán người, hôn nhân và gia đình cho nhân dân tại cơ sở, Chi đoàn thanh niên Sở đã tổ chức đợt tuyên truyền pháp luật lưu động  cho nhân dân tại các xã Mường Nhà, Mường Lói thuộc huyện Điện Biên.

Ảnh: Tuyên truyền viên phổ biến kiến thức về phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em

Để triển khai, thực hiện tốt Ngày Pháp luật năm 2020, từ ngày 09-10/11/2020, Chi đoàn Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các xã Mường Nhà, Mường Lói huyện Điện Biên thực hiện tuyên truyền pháp luật lưu động với các chuyên đề pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống mua bán người, hôn nhân và gia đình, giới thiệu nội dung một số tờ gấp pháp luật có liên quan tại xã tại 05 điểm bản gồm: Na Phay 1, 2; bản Ban thuộc xã Mường Nhà; bản Tin Tốc, bản Lói thuộc xã Mường Lói huyện Điện Biên với hơn 300 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, tại buổi tuyên truyền pháp luật lưu động, các đoàn viên thanh niên Sở đã kết hợp giải đáp những vướng mắc pháp luật theo yêu cầu của người dân.

 

          Đợt tuyên truyền pháp luật lưu động đã góp phần đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; vận động nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của nhân dân tại địa bàn 02 xã. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Tư pháp, cũng như rèn luyện kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của đoàn viên, thanh niên, góp phần đưa chính sách pháp luật đến gần hơn với bà con nhân dân tại cơ sở./.

Hòa Nguyễn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 154.300
Online: 1