Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 10/6/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản ban hành thông báo số 89/TB -TTĐGTS

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Số 884, tổ 12 phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước.

1 Tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

*  Danh mục tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản: Quyền sử dụng đất được UBND thành phố Điện Biên Phủ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số phát hành: AH 412013 ngày 31/12/2007;số vào sổ cấp GCNQSD đất: H10453/QSDĐ đứng tên ông Đinh Văn Toại.

- Thửa đất số: 457a1, tờ bản đồ số: 312-d

- Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố 1 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- Diện tích đất: 200 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200 m2; Sử dụng chung: không  m2

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị

- Thời gian sử dụng: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 480.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng).

(Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế và phí, lệ phí)

2. Bước giá: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng) /tối đa không hạn chế

3. Hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

4.Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là 20% giá khởi điểm của tài sản được (làm tròn đến triệu đồng): 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng)

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 29/6/2020 đến 11 giờ ngày 01/7/2020 (trong giờ ngày làm việc). Khách hàng nộp tiền vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên; Chủ tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày 10/6/2020 đến 17 giờ ngày 26/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/6/2020 đến 17 giờ ngày 26/6/2020 trong ngày làm việc tại nơi có tài sản (Tổ dân phố 1 phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 02/7/2020 tại hội trường tầng III Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. 

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 / 0215.3825.784./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 147.820
Online: 7