Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 01/6/2020 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện Niêm Yết đấu giá tài sản

NIÊM YẾT  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Nậm Pồ.

Địa chỉ: xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tên tài sản: Tài sản nhà nước được cấp có thẩm quyền ra quyết định tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Danh mục tài sản: Lô gỗ Gai nang Trung Quốc, tên khoa học Sloanea sinesis (Hance) Hu số lượng 19 lóng, khúc gỗ tròn có khối lượng 1,021 m³và 28 thanh tấm, hộp gỗ xẻ có khối lượng 11,609 m³.

- Giá khởi điểm: 44.305.000 đồng. (Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu ba trăm linh năm nghìn đồng).

 (Mức giá trên đã bao gồm thuế tài nguyên)

2. Bước giá: từ 500.000 – 5.000.000 đồng, tối đa không hạn chế

Bước giá do người có tài sản quyết định, tại cuộc đấu giá bên có tài sản có thể điều chỉnh cho phù hợp.

         - Tiền đặt trước: 8.800.000 (Bằng chữ: Tám triệu tám trăm nghìn đồng).

         -Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 (Một trăm ngàn đồng chẵn)

Tiền đặt trước được nộp vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Điện Biên. Người thụ hưởng tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nộp tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 09/6/2020 đến 11 giờ ngày 11/6/2020 (Trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá.

* Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày 01/6/2020 và đến 17 giờ ngày 09/6/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 7 giờ ngày 01/6/2020 đến ngày 09/6/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2020 tại Chi cục thi hành án huyện Nậm Pồ.

- Địa chỉ: xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

7. Điều kiện, cách  thức đăng ký tham gia đấu giá

Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Trừ những tổ chức, cá nhân thuộc một trong các trường hợp quy định tại  khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048/ 0215.3.745. 199


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 139.738
Online: 11